Capital Cash, de AXA overlijdensverzekering

Wist u dat één op drie overlijden voor de leeftijd van 70 gebeurt ? Uw familie moet dan omgaan met financiële lasten die niet voorzien waren : verlies van inkomsten, rekeningen te betalen, successierechten, …

Met de overlijdensverzekering (tijdelijk), geeft u aan uw dierbaren een gewaarborgd kapitaal tot 75.000 euro, ongeacht de grillen van het leven.

Geen medisch onderzoek • Gemakkelijke en snelle inschrijving
Overlijdensuitkering volledig vrijgesteld van directe belastingen

 

Sluit een Capital Cash verzekering online af

 

Lage kosten


vanaf 5 euro per maand

> Premies

Volledige bijstand


omdat geld niet alles oplost

> Bijstand

Snel en eenvoudig


geen medisch examen

> AFSLUITING

 

 

Elk jaar zijn er bijna 600.000 ongelukken in het privé leven in België, dat betekent meer dan één slachtoffer per minuut, maar velen onder ons denken dat het alleen aan anderen overkomt.

In feite kan eendert wie, eendert waar en eendert wanneer een ongeluk hebben. De financiële gevolgen kunnen dramatisch zijn: verlies van inkomsten, medische kosten, …

Te veel klanten nemen geen tijdelijke overlijdensverzekering omdat ze denken dat ze dan premies zouden betalen voor een verzekering die ze denken nooit nodig te zullen hebben. Niemand vindt het leuk om aan een ongelukkige gebeurtenis na te denken, maar het is altijd goed om vooruit te plannen …

 

 

Sluit een Capital Cash verzekering online af

 

 

Enkele getallen … Wat de Belgen ervan denken:

  • 70% van de Belgen zijn zich ervan bewust dat het « overlijdensrisico » een financiële impact op het gezinsinkomen kan hebben
  • Het behouden van hun levensstandaard is ook een zorg voor de Belgen: 80% van de Belgen willen niet dat hun familie en hun kinderen brodeloos worden na het overlijden van één van de partners
  • 1 op 2 Belgen wilt liever niet te veel aan de dood denken en er niet over worden geconfronteerd in een gesprek
  • 50% van de vrouwen zijn financieel afhankelijk van hun echtgenoot
  • 74% van de vrouwen die zich in moeilijkheden bevinden, zijn het na het overlijden van hun echtgenoot of na een scheiding

 

Een welkomstgeschenk voor elke nieuwe afsluiting :

Capital cash AXA

 

Is het verzekerde bedrag belastbaar ?

Neen, met overlijdensverzekeringen is het kapitaal volledig vrijgesteld van directe belasting tijdens de storting aan de aangewezen persoon. Om snel te kunnen reageren op de verschillende kosten, is de betaling onmiddellijk effectief na de formaliteiten in verband met het overlijden.

 

Is het mogelijk om de begunstigden van een overlijdensverzekering te wijzigen?

Ja, natuurlijk. Indien u tijdens het contract de begunstigden van het gegarandeerde kapitaal wilt veranderen, hoeft u gewoon een verklaring te doen per gedateerde en ondertekende brief, met de begunstigde of begunstigden van uw keuze voor uw overlijdensverzekering.

 

 

1. Geen enkel medisch onderzoek nodig
2. Een eenvoudige en snelle afsluiting
3. Overlijdensdekking ongeacht de oorzaak
4. Bijstand voor uw dierbaren na het overlijden